Al·legacions al projecte de Cal Carrera

Al·legacions presentades per la Candidatura d'Unitat Popular al projecte de sala Polivalent de Cal Carrera.

Podeu veure les al·legacions als documents adjunts, però vet-ne aquí un resum:

a)  Instal·lar plaques solar fotovoltàiques a la coberta de l’edifici, per tal que l'energia creada sigui utilitzada per abastir part (consum de serveis i petits aparells elèctrics) o la totalitat de les necessitats de l'equipament, i quan aquest estigui en desús, l'energia pugui ser injectada a la xarxa elèctrica i venuda a les companyies elèctriques.

b)  Contractar el serveis de la cooperativa Som Energia per al subministrament elèctric. Som Energia garanteix que tot la electricitat consumida és d’origen 100% renovable.

c)  Que en el projecte es defineixin les separacions que hi haurà al primer pis, pensant en el seu ús i en les funcions que aquest tindrà. Doncs tal com està ara el projecte, el primer pis està totalment buit. (Creiem que el primer pis ha de ser un espai amb diferents sales de parets mòbils, per tal de garantir que s’hi podrán realizar tot tipus d’activitats; xerrades, reunions, cursos, assajos de grups de música, etc.)

d)  Tenint com a referent “El Centru” de Cabrianes, vam proposar que les façanes siguin pintades per artistes locals o comarcals, per tal de fer-lo atractiu visualment, augmentar-ne la seva promoció i promocionar els artistas locals i/o comarcals.

e)  Regular d’alguna manera que el muntatge i el desmuntatge de l’escenari no representi un cost econòmic afegit ni per l’ajuntament ni per les entitats que vulguin fer servir l’opció de moure l’escenari.

f) L'edifici compta amb una coberta d'una gran superfície la qual, en cas de pluja, recollirà grans quantitats d'aigua. Segons el projecte actual, d'aquesta aigua no se'n farà cap us i es deixarà perdre. D'una manera molt senzilla i econòmica, es pot recollir aquesta aigua i guardar-la en un dipòsit. Un cop recollida i emmagatzemada, aquesta aigua hauria de poder-se utilitzar per abastir d'aigua sanitària la sala polivalent i per cobrir les necessitats de reg de les zones enjardinades properes a l'edifici.

El projecte inclou un sistema de climatització basat en energia elèctrica convencional, i des de la CUP vam proposar un sistema molt més ecològic: l’energia geotérmica.