L'Ajuntament de Sallent reprova l'actuació dels Mossos durant la visita de l'Artur Mas

El regidor de la CUP va exposar els fets ocorreguts durant la visita d’Artur Mas a l’Ajuntament de Sallent per firmar el llibre d’honor i els portantveus d’ ERC, PSC i ICV van donar suport a la moció de la CUP incidint en què la manera en que es va dur a terme l’actuació, totalment desproporcionada, no va resultar l’adequada. 
La CUP ha criticat durament l’actuació dels mossos contra una quarantena de persones que volien expressar el seu rebuig a les retallades socials que ha emprés el Govern de la Generalitat. Tal i com reflexa la moció, l'’actuació dels mossos s’allunya del model de policia democràtica que ens volen vendre des dels inicis de la seva implantació arreu del territori'.

Aquestes actuacions reflexen com les ordres dels comandaments policials es basen en la prepotència, intimidació i violència cap als ciutadans que s’atreveixen a expressar el desacord cap a les polítiques socials de l’actual govern de CIU.

La moció, serà enviada tant al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya com a l’Àrea Regional del Bages.

Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular al Ple de l’Ajuntament de Sallent per reprovar l’actuació dels Mossos d’Esquadra el passat dia 7 de desembre.

El passat dimecres dia 7 de desembre, i en motiu de la visita del President de la Generalitat a l’Ajuntament de Sallent, mitjançant les xarxes socials, va ser convocada una concentració a la Plaça de l’Ajuntament per tal de mostrar el rebuig a les popularment anomenades retallades.

Que sobre tres quarts de vuit del vespre, hi havia una quarantena de persones a la Plaça de la Vila, en actitud distesa  i amb alguns cartells de la Candidatura d’Unitat Popular com a únic material de protesta.

Que tot i que desconeixem qui va donar l’ordre de desplegar la unitat de l’ ARRO i amb quina finalitat, el fet és que el desplegament va provocar que s’arraconés a part de les persones concentrades, qualificades com a “violentes” i algunes d’elles fossin empentades, provocant moments de desconcert i tensió.

Que entenem que les actuacions policials han de poder garantir la integritat física dels alts càrrecs i autoritats públiques  alhora que també han de poder preservar el lliure exercici de la llibertat d’expressió i manifestació  dels ciutadans. L’ús de la força ha de reservar-se per aquells casos en que la seguretat de les autoritats estigui en risc, fet que no es va produir, en cap moment, en la concentració esmentada, ús de la força que, a més,  ha de ser proporcionada i adequada al principi de protecció.

Per tot això, proposem al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

1.- Que ens ratifiquem en el compromís de la defensa de la llibertat d’expressió com a principi bàsic i fonamental d’un sistema polític democràtic i que reconeixem  que la finalitat de la concentració, en la qual també hi havia càrrecs electes, era mostrar un rebuig a unes polítiques econòmiques i socials  determinades.

2.- Reprovar l’actuació dels mossos d’esquadra per considerar-la inapropiada, desmesurada i gens proporcionada a la concentració existent.

3.- Instar l’equip de govern de l’Ajuntament de Sallent que exigeixi  als Mossos d’Esquadra la protecció de la ciutadania a la qual representa i els emplaci a tractar-los com a persones, amb el respecte que correspon.

3.- Fer arribar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i a l’Àrea Regional del Bages.