Presentem els 10 punts del Codi d'Actitud Ètica i Política

L’activitat del grup municipal es regirà pel següent Codi d’Actitud Política i Ètica:

1. Limitació de mandats

Els regidores/es tindran mandats limitats a un màxim de dues legislatures consecutives.

2. Limitació de sous

Els regidors/es de govern tindran el sou limitat com a màxim a 1.400€. Eliminarem també les indemnitzacions que cobren els regidors per assistir a les Juntes de Govern.

3. Democràcia directa i transparència

La CUP aposta per l’establiment dels mecanismes per fer efectiva la democràcia directa i la transparència en la gestió municipal, en especial els pressupostos participatius i les Assemblees Municipals Obertes

4. Lluites socials

El grup municipal de la CUP actuarà en estreta col·laboració amb les lluites socials i de defensa del territori i amb els moviments populars de Sallent.

5. Sense crèdits

La CUP mantindrà la seva independència respecte els grups financers. No se sol·licitarà cap crèdit bancari per al finançament de la candidatura ni per a la campanya electoral. Es faran públics els ingressos i les despeses anuals.

6. Sense duplicitats

Les persones que integren la CUP no podran tenir duplicitat de càrrecs en les institucions ni en la mateixa organització. En cas de ser imprescindible, només podran tenir una única font d’ingressos provinent de l’Administració pública.

7. Independència

Els regidors/es entendran sempre com a marc nacional de referència els Països Catalans i la consecució de la seva plena independència.

8. Municipalisme

La CUP defensarà un municipalisme nacional arrelat al territori per engegar un procés de construcció nacional i transformació social que retorni el poder de decisió al poble.

9. Assemblearisme

Les decisions es prendran sempre a través d’assemblees obertes, sense direccions ni executives. L’assemblea local serà plenament sobirana.

10. Referèndums

Les decisions polítiques que tinguin una afectació important per a la vila, així com la proposta de noves inversions, seran sotmeses a referèndum vinculant.