Resum del ple (16 de gener 2012)

1.- Revisió del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2011

Per primer cop Sallent baixa dels 7.000 habitants, concretament fa un any érem 3.573 sallentines i 3.345 sallentins, en total 6.918 habitants.

2.- Pressupost General de l'Ajuntament de Sallent per al 2012.  

Es va aprovar amb els vots de CIU i PSC.

La CUP vam votar-hi en contra, entre d’altres, perquè:

 La ciutadania no ha participat en la seva redacció, ni tant sols es va acceptar la nostra proposta de fer una sessió informativa oberta a tothom per a que l’equip de govern expliqués el pressupost.

•  No es preveu fer la nova residència, tot i que CIU l’ha espremut fins a l'última gota en les successives eleccions.

 Es preveu invertir 850.000€ (200.000€ sense subvencionar) de diner públic per a construir un viver d’empreses al mig del poble, sense que l’equip de govern tingui cap mena de política d’ocupació, i sabent que a Manresa hi ha dos vivers i estan pràcticament buits...

•  La despesa en enllumenat públic seguirà sent altíssima, de més de 270.000€.

•  Es retallen les subvencions a algunes entitats si i a altres no, sense cap mena de criteri.

•  S’elimina el Xec Servei, que ajudava a que treballadores/s de l’economia submergida (neteja domèstica, etc.) poguessin tenir un contracte i per tant, els mateixos drets laborals que qualsevol altre treballadora (subsidi d’atur, jubilació, etc.).

 Respecte el 2011, hi ha un augment de la partida dels sous de l’equip de govern. El sou dels 7 regidors ens costarà més de 180.000€.

•  Mentre hi ha retallades generalitzades, quan es van aprovar les ordenances l’equip de govern va rebutjar la nostra proposta d’augmentar els ingressos tot augmentant l’IAE que paguen els que més tenen: les entitats bancaries.

3.- Moció “presentada” per la Plataforma Prou Sal

Tenint en compte que el col•lector de salmorres (la canonada que porta aigua salada des dels runams fins al mar) fa anys que s’ha quedat obsolet i que ha tingut més de 300 fuites.

Tenint en compte que la Generalitat es va comprometre a desdoblar el col•lector fa més de 4 anys, i que encara falta desdoblar la part que va d’Abrera fins al Bages.

Tenint en compte que quan es va legalitzar (i ampliar) el runam del Cogulló (mitjançant l’autorització ambiental), els partits que governaven tant a l’Ajuntament com a la Generalitat van donar com a argument que s’imposaven unes mesures correctores a l’empresa per tal que aquesta reduís la contaminació salina de les aigües.

Tenint en compte que l’empresa no a complert gairebé cap de les mesures que se li van imposar i que no ha rebut cap sanció per part de cap administració.

Es va demanar que comencin els tràmits per desdoblar el col•lector de salmorres i que s’obligui Iberpotash a complir la llei.

Es va aprovar per unanimitat.

Quanta hipocresia, Convergència i el PSC, que van aprovar un POUM que contempla l’ampliació de la muntanya de sal (en gairebé el doble del seu tamany!) i que han dit sempre que si a tot el que ha demanat Iberpotash i que no s’han preocupat mai per l’impacte ambiental de la muntanya, ara resulta que s’han tornat ecologistes... de paraula, és clar.

Precs i preguntes

Vam fer tres preguntes.

1.- Quan es reunirà el Consell de Medi Ambient? Fa mesos i mesos que no es reuneix tot i que ho hem demanat reiteradament.

Resposta: sí, està previst que es reuneixi...

2.- La calefacció del local “Contramestres” no funciona. Està previst fer-hi alguna cosa?

Resposta: sí, es canviarà la caldera per una que s’ha trobat a cal Carrera.

3.- Ens podeu fer un resum de les activitats que s’han realitzat a la “Turbina” en els últims 3 mesos?

Resposta: es respondrà al proper ple, doncs en aquest moment no es disposa de la informació necessària.

El proper ple és realitzarà el dilluns 13 de febrer a les 21h.

En aquest nova legislatura, i amb la intenció d’informar els sallentins i sallentines sobre la política municipal, des de la Candidatura d’Unitat Popular enviarem per correu electrònic el resum de cada ple, amb una petita explicació dels temes tractats, del sentit del vot dels diferents partits i de la postura de la CUP. Val a dir, que si no voleu rebre aquests resums, només ens ho heu de fer saber (sallent@cup.cat). De la mateix manera, si abans del ple també voleu rebre la convocatòria amb els punts que es tractaran, també en ho podeu dir!