Ple d'ordenaces

Vet aquí el resum de l’últim ple, de caràcter extraordinari (en els quals per reglament no es permet la intervenció del públic), realitzat el dijous 27 d’octubre, sobre les ordenances fiscals: 

1.- Aprovació Ordenances Fiscals del 2012

Les Ordenances Fiscals són els impostos i les taxes que l’Ajuntament cobra als ciutadans/es i les empreses. Una llei estatal determina quins són els impostos que s’han de cobrar obligatòriament (IBI,  IAE i Impost sobre Vehicles) i quins altres són potestatius (Plus Vàlua i ICIO) així com també quin és el límit màxim que pot cobrar-se. Les taxes és el que es cobra quan l’Ajuntament presta un servei concret (escombraries, aigua, escola de música, residència...i un llarg etcètera) i mai poden superar el cost real del servei que rebem. Signifiquen fins a un 65% del total dels ingressos de l’Ajuntament.

Les ordenances defineixen quins imports es cobraran i a qui es cobraran, però no defineixen a què es destinaran els diners recaptats; això darrer queda definit en els pressupostos.

Pel que respecta als pressupostos del 2012 l’equip de govern encara no ens ha convocat ni a una sola reunió, ni ens ha donat cap informació sobre com s’encararan.

Des de la CUP, creiem que no té sentit debatre i aprovar les ordenances sense parlar, a la vegada, dels pressupostos. Perquè, com podem decidir allò que volem ingressar sense saber què és el que volem gastar? Per a nosaltres els impostos són una eina més per la transformació social. La política fiscal és una estratègia molt important de cara a la redistribució de la riquesa,  que permet marcar una política clara en temes claus com l’accés universal a la cultura, la lluita contra l’especulació urbanística, l’avanç cap a una societat més sostenible, la protecció dels serveis públics i la justícia social, la que protegeix a qui més ho necessita.

Tractant les ordenances i els pressupostos per separat es promou que la ciutadania vegi els impostos com una simple eina recaptatòria. De fet, l’equip de govern (CIU+PSC),  en les reunions de treball realitzades només ens ha plantejat augmentar o disminuir uns imports i uns percentatges, però no ho ha vinculat als projectes o serveis existents i per tant, hores d’ara, no sabem si les ordenances que s’han aprovat permetran mantenir els serveis que tenim o haurem de fer retallades, també, a nivell local.

En les reunions celebrades, la CUP, vam fer un seguit  d’aportacions:

· Taxa d’escombraries: seguint la dinàmica iniciada la passada legislatura l’equip de govern preveu augmentar progressivament la taxa, fins arribar al punt en que la ciutadania paguem tot el que cobra l’empresa adjudicatària del servei. Per ells aquest any cal apujar el preu 14€ per cada habitatge. Des de la CUP vam dir que no ens podem limitar a pujar el preu, sinó que cal fer una reflexió sobre si el servei que hi ha actualment és l’adequat (que nosaltres creiem que no) si es recicla prou, si cal implantar la recollida porta a porta... També vam remarcar que l’ajuntament ha de pagar un cànon als abocador per abocar-hi residus, i que aquest cànon es reduiria si es reciclés més.

Vam aplaudir la rebaixa del 10% que s’aplicarà a aquelles persones que utilitzin freqüentment la deixalleria, sense deixar de remarcar que feia molts anys que la CUP ho demanava...

· IBI (Impost sobre Béns i Immobles), és l’impost més important que recapta l’Ajuntament i l’han de pagar els propietaris dels immobles. S’apuja un 2,64% de mitjana.

Des de la CUP vam demanar (una altra vegada), que s’apliqués el recàrrec del 50% als habitatges buits per tal d’afavorir la sortida d’aquests pisos al mercat de lloguer. Malgrat aquesta mesura està prevista de fa anys, i fa anys que reclamem que s’apliqui, cap dels partits del plenari no va donar suport a la proposta.

També vam posar sobre la taula que el runam salí del Cogulló, propietat d’Iberpotash, està catalogat com a terreny rústic en comptes d’industrial, cosa que fa que aquesta empresa deixi de pagar molts i molts diners a l’Ajuntament. Vam demanar que es fessin els tràmits oportuns per a convertir els terrenys rústics a sòl industrial i que s’estimés quants diners podria recaptar de més l’Ajuntament. Nosaltres pensem que no podem deixar d’ingressar un impost que pot rondar entre els 500.000€ i 1.000.000€ de part d’una empresa que en un any pot arribar a tenir uns beneficis de 118 milions d’euros. Per què segueix interessant mantenir el tracte de favor de què gaudeix Iberpotash?

· IAE (Impost d’activitats econòmiques). L’han de pagar les empreses del municipi que facturin més d’1.000.000 €/any. Les empreses que paguen aquest impost estan catalogades en tres categories:

  1a -> Iberpotash

  2a -> Empreses situades als polígons industrials

3a -> Empreses situades al centre del poble

Les empreses situades al centre del poble són en la seva majoria entitats bancàries i grans supermercats, en cap cas petits comerços o petites empreses, doncs per pagar l’IAE s’ha de facturar més d’1.000.000€. Des de la CUP, vam demanar que a aquest grup d’empreses se’ls apliqués el tipus màxim que permet la llei, doncs entenem que Sallent no es pot permetre perdonar impostos a les entitats bancàries. L’equip de govern, malgrat la nostra argumentació que en temps de crisi cal que aporti més qui més té, només en va acceptar un petit augment.

· Aigua. Vam tornar a insistir en que no és just ni ecològic que el mínim consum d’aigua a pagar per a les llars sigui de 45m3, doncs això fa que les famílies paguin molt més del que consumeixen i que no s’incentivi l’estalvi d’aigua. L’equip de govern ens va donar la raó i va dir que s’ho estaven mirant... Tanmateix fa quatre anys que diem el mateix i que diuen que ho estan mirant...

Les ordenances van ser aprovades amb els vots de CIU + PSC i els vots en contra de la CUP i ERC. ICV no va assistir al ple.

El proper ple es realitzarà el dilluns 14 de novembre a les 21h.